Torsdag d. 15. marts kl. 19.00 i Klubhuset

 Der skal vælges ny formand, samt nye bestyrelses medlemmer samt suppleanter.

Det er 2 vigtige poster i klubben, og vi håber, at der sidder et medlem, en forælder til et medlem, eller en helt 3., som  kunne have interesse i at melde sig til en af posterne.

Vi har på nuværende tidspunkt desværre ikke nogle emner.

 

 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere

2. Bestyrelsens beretning v/formanden

3. Aflæggelse af revideret årsregnskab v/kassereren

4. Fremlæggelse af budget v/kassereren

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

- Formand

- Menige medlemmer (3)

- Suppleanter (2)

7. Eventuelt