Vedtægter

Borup IF Håndbold Tillægsvedtægter

Borup Håndbold, har hjemsted i Køge kommune.


Borup Håndbold er en afdeling under Borup Idræts Forening (BIF) og er underlagt BIF’s vedtægter. Disse vedtægter er en tilføjelse til BIF’s vedtægter.

 

Borup Håndbold er tilknyttet Håndbold Region Øst (HRØ) og Dansk Håndbold Forbund (DHF) under Danmarks Idræts Forbund (DIF) og er underlagt disses love og bestemmelser. 


Borup IF Håndbolds tillægsvedtægter kan læses i vedhæftede link/fil


Borup IF Håndbolds tillægsvedtægter